Indische Waterlelies (wachters)
Categorie: Sprookjesbos
Locatie: Marerijk
Titel: Indische Waterlelies (wachters)
Exacte locatie: Voorplein Indische Waterlelies
Doel: Informatie
Bijzonderheden: Gesproken tekst van de wachters had vroeger nog nut, toen het nog druk was in de attraktie. Dan werden de deuren tussen elke show gesloten.
Fotograaf: Carlo
Aanwezig: Ja
Spreuk: "Gij mensenkinderen in uw nietigheid
hoort ons aandachtig aan:
Zo gij deez' tempel open ziet
dan kunt gij verder gaan.

Doch zo de deur gesloten is
vragen wij uw geduld.
Dra wordt het geheim, zo streng bewaakt,
ook weer voor u onthuld.

Eén ding moeten wij u vragen,
uw goede naam ten spijt:
Laat prul en prop niet slingeren
en mijd baldadigheid."